In 'Stap 9 Ongeschiktheid' kan een ongeschiktheidsattest worden gegenereerd en afgedrukt. Ook hier wordt het afdrukformaat best ingesteld op 'DL' of 'Enveloppe'. Stap 8: Andere behandeling / Stap 10: Ereloon