Tenslotte dient in 'Stap 11 Afwerking' het patiëntencontact te worden afgewerkt en verzonden. Indien alle verplichte velden ingevuld zijn, krijgt u in het overzicht twee knoppen te zien zijnde 'Afwerken en verslag verzenden' en 'Afwerken zonder verzenden'. Deze knoppen zijn gekoppeld aan 'Stap 2 Huisarts'. Is er een huisarts geregistreerd dan kan het verslag worden verzonden. Verslagen kunnen ook op de hubs worden gepubliceerd. Bij het afwerken van een verslag wordt een pop-up getoond waar u deze optie kan aanvinken.  
Indien de verplichte stappen niet ingevuld zijn, krijgt u in stap 11 een validatiefout met toelichting welke stappen u nog moet invullen. De knoppen om af te werken blijven gedeactiveerd tot alle stappen correct zijn ingevuld. 
Stap 10: Ereloon