Wanneer een patiënt zich aanmeldt op de huisartsenwachtpost kan u in de lijst van de raadplegingen op zoek gaan naar de afspraak. Via het huis-icoon kan u de patiënt in de wachtzaal (WDO) plaatsen.Er wordt een overzicht geopend met vijf stappen:


In 'stap 1 Patiënt' worden de patiëntgegevens opnieuw getoond. We raden steeds aan de identiteitskaart van de patiënt uit te lezen aan de hand van het programma eID Viewer. Op deze manier beschikt de wachtpost over de juiste gegevens, deze zijn belangrijk om het te betalen bedrag te bepalen.


U leest de eID van de patiënt uit, de data wordt opgeladen in het programma eID Viewer. Om de gegevens naar Mediris te kopiëren sleept u de pasfoto van de patiënt naar het overzicht van de patiëntengegevens. Vervolgens controleert u in stap 2 of de huisarts correct geregistreerd werd. In 'Stap 3 Aanmelding' wordt de geregistreerde nota uit de oproep overgenomen. 
In 'Stap 4 WDO' zal u, afhankelijk van de huisartsenwachtpost, de patiënt in de juiste wachtzaal moeten inschrijven. Deze stap is zeer belangrijk als de wachtpost meerdere locaties heeft.In stap 5 kan tenslotte een risico geregistreerd worden.


Tenslotte klikt u op de groene knop 'Zet in wachtzaal'. De patiënt wordt toegevoegd aan de geselecteerde wachtzaal (WDO) en kan nu door de arts van wacht worden behandeld.Een patiënt die zich aanbiedt op de huisartsenwachtpost zonder afspraak kan ook rechtstreeks in de wachtzaal worden geplaatst. Meer informatie over rechtstreeks inschrijven vindt u hier