Wanneer een patiënt zich aanmeldt op de huisartsenwachtpost dient de geregistreerde oproep te worden opgehaald in het overzicht van de raadplegingen. Vervolgens klikt u op het huis-icoon, er wordt een overzicht geopend met vijf stappen.In 'stap 1 Patiënt' worden de geregistreerde gegevens opnieuw getoond. We raden steeds aan de identiteitskaart van de patiënt uit te lezen aan de hand van het programma eID Viewer van de overheid. Op deze manier beschikt de wachtpost over de juiste gegevens, deze zijn belangrijk om het te betalen bedrag te bepalen.


U leest de eID van de patiënt uit, de data wordt opgeladen in het programma eID Viewer. Om de gegevens naar Mediris te kopiëren sleept u de pasfoto van de patiënt naar het overzicht van de patiëntengegevens. Vervolgens controleert u in stap twee of de huisarts correct geregistreerd werd. In 'Stap 3 Aanmelding' wordt de geregistreerde nota uit de oproep overgenomen. 
In 'Stap 4 WDO' zal u, afhankelijk van de huisartsenwachtpost, de patiënt in de juiste wachtzaal moeten inschrijven. Deze stap is zeer belangrijk; de wachtzaal waarin de patiënt geplaatst zal worden, is gekoppeld aan de facturatie in het tabblad 'Ereloon'.In stap vijf kan tenslotte een risico geregistreerd worden, deze stap ligt buiten de bevoegdheid van de onthaalmedewerkers. Tenslotte klikt u op de groene knop 'Zet in wachtzaal'. De patiënt wordt toegevoegd aan de geselecteerde wachtzaal en kan nu door de huisarts worden behandeld. 

Een patiënt die zich aanbiedt op de huisartsenwachtpost zonder afspraak kan ook rechtstreeks in de wachtzaal worden geplaatst. Meer informatie over rechtstreeks inschrijven vindt u hier