Opgeletde erelonen worden per wachtpost op een andere manier verwerkt. Voor de juiste werkwijze dient u contact op te nemen met uw wachtpostmanager of coördinator.


Na een ereloon te hebben geopend, kan u bovenaan dit scherm kiezen voor 'Betaling'. 

Hierin krijgt u de mogelijkheid om de betaling te verwerken via derdebetaler (RDB), een elektronisch getuigschrift (eAttest) of een klassiek getuigschrift (papier). Derdebetaler


Bij een derdebetaler prestatie dient de patiënt alleen het eigen aandeel (remgeld) te betalen. Bij een verplichte derdebetaler regeling wordt de afrekening automatisch op 'Derdebetaler' geplaatst.


U kan in dit scherm de betaalwijze nog bepalen en eventueel een bewijs van betaling afdrukken. 'Naar eBox verzenden' geeft aan dat een bewijs van betaling naar de eBox van de patiënt zal worden verstuurd. Elke Belgische burger beschikt over een eBox
Elektronisch getuigschrift


Een elektronisch getuigschrift wordt digitaal opgemaakt en op de achtergrond rechtstreeks verstuurd naar de mutualiteit. De patiënt krijgt geen getuigschrift en moet dit dus ook niet indienen bij de mutualiteit. Het bedrag dat de patiënt terugkrijgt zal over enkele dagen worden terugbetaald door de mutualiteit.
Klassiek getuigschrift


Met 'klassiek getuigschrift' wordt bedoeld dat er een papieren getuigschrift moet worden opgemaakt. Dit is o.a. nodig bij patiënten die geen rijkregisternummer hebben of niet aangesloten zijn bij een mutualiteit (bijvoorbeeld toeristen)


In de pop-up kan u ook het boekjenummer noteren van het getuigschrift. Dit dient vervolgens te worden meegegeven met de patiënt.Na het bevestigen van de betaling zal het ereloon worden verplaatst naar de lijst 'Afgewerkt'