Opgeletde erelonen worden per wachtpost op een andere manier verwerkt. Voor de juiste werkwijze dient u contact op te nemen met uw wachtpostmanager of coördinator.


Om een betaling van de patiënt te ontvangen klikt u in het overzicht van de onafgewerkte erelonen op de knop met het euro-icoontje. Er opent een gedetailleerd overzicht met de patiëntengegevens, verzekerbaarheid en prestatiecodes. Bovenaan dit scherm kan u kiezen voor 'Betaling'. Hierin krijgt u de mogelijkheid om de betaling te verwerken via derdebetaler (RDB), een elektronisch getuigschrift (eAttest) of een klassiek getuigschrift (papier). 
Derdebetaler


Bij een derdebetaler prestatie dient de patiënt alleen het eigen aandeel (remgeld) te betalen. Kies in het menu 'Afrekening' voor de optie 'derdebetaler'. Het bedrag dat nu getoond wordt, is het verschuldigde bedrag dat de patiënt zal moeten betalen.U kan in dit scherm de betaalwijze nog bepalen en eventueel een bewijs van betaling afdrukken door 'Toon betalingsbewijs' aan te vinken. 'Naar eBox verzenden' geeft aan dat een bewijs van betaling naar de eBox van de patiënt zal worden verstuurd. Elke Belgische burger beschikt over een eBox
Elektronisch getuigschrift


Een elektronisch getuigschrift wordt digitaal opgemaakt en op de achtergrond rechtstreeks verstuurd naar de mutualiteit. De patiënt krijgt geen getuigschrift en moet dit dus ook niet indienen bij de mutualiteit. Het bedrag dat de patiënt terugkrijgt zal over enkele dagen worden terugbetaald door de mutualiteit.
U kan in dit scherm de betaalwijze nog bepalen en eventueel een bewijs van betaling afdrukken.
Klassiek getuigschrift


Met 'klassiek getuigschrift' wordt bedoeld dat er een papieren getuigschrift moet worden opgemaakt. Dit is o.a. nodig bij patiënten die geen rijkregisternummer hebben of niet aangesloten zijn bij een mutualiteit (bijvoorbeeld toeristen)In Mediris kan u bepalen hoeveel de patiënt betaald heeft en welke betaalwijze er gehanteerd werd alsook het boekjenummer/getuigschriftnummer registreren. Het getuigschrift dient vervolgens te worden meegegeven met de patiënt die dit op zijn beurt moet indienen bij de mutualiteit of verzekering.Na het bevestigen van de betaling zal het ereloon worden verplaatst naar de lijst 'Afgewerkt'. Klik hier voor meer informatie over de afgewerkte erelonen.