Het is mogelijk om als secretariaatsmedewerker een account aan te vragen en via eFact/eAttest prestaties te registreren op naam van één of meerdere artsen binnen een praktijk.


Vanuit het tabblad 'eFact' of 'eAttest' klikt u op 'Nieuw contact'.Selecteer eerst de verstrekker van de prestatie en geef vervolgens het rijksregisternummer/BIS-nummer van de patiënt in. Dit laatste is enkel nodig wanneer de patiënt nog niet eerder geregistreerd werd. Vanaf het volgende contact kan u de patiënt ook ophalen op naam.
De verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt worden opgehaald. Dit bepaalt of het aanmaken van een prestatie via eFact/eAttest mogelijk is. Wanner een rode balk rond de verzekerbaarheidsgegevens verschijnt, is de patiënt vermoedelijk niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit en zal elektronische facturatie ook niet mogelijk zijn.Het tijdstip contact van een prestatie moet identiek zijn aan de dag waarop de patiënt gezien werd. Bij Mediris eFact kan dit worden gewijzigd. Een eAttest daarentegen moeten steeds op de dag zelf worden aangemaakt.

 

'Toon voorschrijver' moet worden ingevuld als het gaat om een prestatie op voorschrift. Klik op het vergrootglas en zoek de zorgverlener op. Door op het plusteken te klikken kan u de voorschrijver toevoegen aan de prestatie.

 

OPGELETGoogle (autocomplete) suggereert een lijst van reeds ingebrachte voorschrijvers. Gelieve deze lijst niet te gebruiken en de voorschrijver steeds toe te voegen aan de hand van het plusteken.  


Onderaan kan u tenslotte de prestatiecodes ingeven en het te betalen bedrag bepalen. Via het dropdownmenu bij 'Type contact' kan u de opgeslagen prestatiecodes ook ophalen. Deze types dient de arts zelf aan te maken via de instellingen in het onderdeel 'Typeconsultaties'.
Aan de hand van het potlood-icoon haalt u het menu 'Meer informatie over nomenclatuurcode' op. Hier kan u informatie over de prestatiecode en de prijs terugvinden. In dit menu vindt u ook verschillende functies terug die u kan toepassen op de nomenclatuurcode zoals facturatie aan 50% en behandeld lid. 

 


'Bedrag te betalen': het bedrag dat u aanrekent aan de patiënt.

'Bedrag betaald': het bedrag dat de patiënt effectief heeft betaald. 

'Bereken supplementen automatisch': Voor sommige technische prestaties kan u bijkomende honoraria aanrekenen als de prestatie in een bepaalde periode wordt uitgevoerd. Deze prestatiecode wordt automatisch berekend en toegevoegd indien deze optie is aangevinkt.


Met 'Naar eBox Verzenden' wordt bedoeld dat er een bewijs van betaling wordt doorgestuurd naar de eBox van de patiënt. U kan per patiënt bepalen of u dit wil aanvinken. Elke Belgische burger beschikt over een eBox.

Artsen zijn verplicht een bewijs van betaling af te leveren aan de patiënt ook als het over een prestatie van €0 gaat. Dit bewijs kan na de aanmaak van het contact ook afgedrukt worden.