In het tabblad 'eFact' of 'eAttest' klikt u eerst op de knop 'Nieuw contact'.


Selecteer eerst de verstrekker van de prestatie en geef vervolgens het rijksregisternummer/BIS-nummer van de patiënt in. Dit laatste is enkel nodig wanneer de patiënt nog niet eerder geregistreerd werd. Vanaf het volgende contact kan u de patiënt ook ophalen op naam.De verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt worden opgehaald aan de hand van het rijksregisternummer. Dit bepaalt of het aanmaken van een prestatie via eFact/eAttest mogelijk is. Wanner een rode balk rond de verzekerbaarheidsgegevens verschijnt, is de patiënt vermoedelijk niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit en zal elektronische facturatie niet mogelijk zijn.Het tijdstip contact van een prestatie moet identiek zijn aan de dag waarop de patiënt gezien werd. Bij Mediris eFact kan dit worden gewijzigd. Een eAttest daarentegen moeten steeds op de dag zelf worden aangemaakt.

 

'Toon voorschrijver' moet worden ingevuld als het gaat om een prestatie op voorschrift. Klik op het vergrootglas en zoek de zorgverlener op. Door op het plusteken te klikken kan u de voorschrijver toevoegen aan de prestatie.

 

Onderaan kan u de prestatiecodes ingeven, het te betalen bedrag bepalen en tenslotte de prestatie afwerken. 
Prestaties via eFact kunnen eenmaal per 24 uur worden ingediend bij de verschillende mutualiteiten aan de hand van de knop 'Geselecteerde contacten verzenden'. 

Prestaties via eAttest worden na afwerking onmiddellijk doorgestuurd naar de mutualiteit in kwestie.


Een volledige handleiding van Mediris eFact en eAttest kan u hier terugvinden.