Wanneer u opmerkt dat een geaccepteerde derdebetalerprestatie foutief werd uitbetaald (te veel of te weinig), dan hebt u de mogelijkheid om deze prestatie te crediteren.


In het tabblad 'Patiënten' kan u per patiënt alle contacten ophalen. Door op het informatie-icoon te klikken worden de aangerekende prestatiecodes getoond. 
Naast elke code wordt een prullenbak-icoon weergegeven. Voor elke code die u wenst te crediteren, dient dit icoontje te worden aangeklikt.
Op de achtergrond wordt een creditnota aangemaakt. Deze wordt klaargezet bij uw 'Contacten te verzenden' in het tabblad 'eFact'. Bij een volgende zending naar betreffende mutualiteit zal de creditnota mee worden doorgestuurd.Let op: de creditnota kan niet afzonderlijk worden ingediend omdat dit over een negatief bedrag gaat. Het totale bedrag van een zending moet steeds positief zijn per mutualiteit.