Het kan gebeuren dat er een foutje in een eFact-contact sluipt. Zolang deze nog niet verzonden werd, kan u het contact nog bewerken. Indien het toch al verstuurd werd, kan u het crediteren.


Om een prestatie te crediteren dient u te wachten tot het contact aanvaard werd door de mutualiteit. U kan dan via het tabblad 'Patiënten' de juiste patiënt opzoeken. Klik vervolgens op het info-icoon naast het foutieve contact en verwijder alle codes die u wenst te crediteren via het vuilbakje.
Vervolgens wordt de creditnota opgemaakt. U kan deze terugvinden in uw lijst van te verzenden contacten in het tabblad 'eFact' Bij een volgende zending wordt deze mee verstuurd, de mutualiteit trekt het bedrag dan af van de volgende betaling aan u.


Let wel, het ingediende bedrag voor een mutualiteit moet steeds positief zijn. Het is dus niet mogelijk om de creditnota op zich in te dienen, dit moet steeds tezamen met andere contacten.