In Mediris Multi en Specialist kan u de eID van uw patiënt uitlezen en zo een nieuw patiëntendossier aanmaken of een bestaand dossier aanvullen. In Mediris Recipe kan u hiermee een therapeutische relatie bekomen met de patiënt, dewelke u nodig hebt om gebruik te maken van de CIVARS-integratie.


Hiervoor hebt u de eID Viewer nodig. Dit kan u rechtstreeks downloaden via de website van de overheidU dient zowel de eID software als de eID Viewer te downloaden:

 

 

 

Open de eID Viewer bovenop het Mediris-scherm en steek de eID van de patiënt in de kaartlezer. Wanneer de gegevens uitgelezen zijn, kan u de pasfoto slepen naar Mediris. De patiëntengegevens worden overgenomen in het dossier. Indien het dossier reeds bestond, wordt het geopend.