Verplichte elektronische facturatie


Sinds 1 januari is het elektronisch factureren verplicht. U hebt als arts twee jaar de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

 

Hierop werden drie uitzonderingen voorzien:


  • De verstrekking vindt plaats buiten de dokterspraktijk;
  • In geval van overmacht waardoor elektronische facturatie niet mogelijk is;
  • De arts heeft op 1 januari 2023 de leeftijd van 67 jaar bereikt.

Naar aanleiding hiervan organiseren we opnieuw een Mediris Café op 2 februari 2023 om 12u30. In dit webinar komt u alles te weten over elektronische facturatie en hoe het Mediris-platform u hierbij kan helpen.


Klik hier om u in te schrijven.


_________________________________________________________________ 


Accreditatie hoofdstuk IV


Sommige geneesmiddelen worden enkel terugbetaald na goedkeuring van de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Recent behaalden we hiervoor de accreditatie. Op dit moment zijn we volop bezig om deze functie te optimaliseren.


Uiteraard brengen we u op de hoogte wanneer hoofdstuk IV beschikbaar is in de Mediris-software.

Zowel Specialist- als Recipe-gebruikers zullen hiervan gebruik kunnen maken.


_________________________________________________________________ 


Patiëntendossiers opzoeken


Sinds kort kan u sneller patiëntendossiers opzoeken binnen Mediris Specialist. Zo hoeft u niet meer naar het tabblad 'Patiënten' te gaan, maar kan u een dossier opzoeken ongeacht het geopende venster.

 


_________________________________________________________________ 


Erelonen registreren


Ten slotte werd het registreren van de erelonen uitgebreid, wat vooral handig is voor secretariaatsmedewerkers. In het tabblad 'Erelonen' is het voortaan mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen aan de geselecteerde prestatiecodes. Hierna kan de betaling geregistreerd worden.