Een rode balk geeft aan dat de patiënt niet is aangesloten bij een Belgische mutualiteit of dat deze niet in regel is.Om elektronisch te kunnen factureren moet de patiënt correct zijn aangesloten bij een Belgische mutualiteit. In dit geval is het dan ook niet mogelijk om een contact in Mediris eFact of eAttest aan te maken.


De patiënt dient het volledige bedrag aan u te betalen en u kan een papieren getuigschrift meegeven.