Sinds 2023 is het zo dat gedetineerden en geplaatste geïnterneerden aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Voor zorg aan deze patiënten buiten de gevangenis of instelling kan u als zorgverlener de gehele kost aanrekenen aan de mutualiteit. De patiënt hoeft geen remgeld te betalen.


Het statuut van gedetineerde of geïnterneerde kan echter niet worden opgehaald op basis van het rijksregisternummer van de patiënt. U zal dan ook manueel moeten aanduiden dat de patiënt gedetineerd is via de opties in het contact.
Ten slotte hoeft u enkel nog maar bedragen aan te passen via het potlood naast de codes. Daar vult u het volledige bedrag in bij het terugbetaalde bedrag, het remgeld verandert u naar €0.