Uitgebreide functies

Functies in patiëntendossier en consultatie

Publiceren op de hubs
Vanuit Mediris Specialist is het mogelijk om verslagen te publiceren op de hubs. Hier zijn wel enkele voorwaarden en gevolgen aan verbonden. In dit artikel...
Do, 12 Mei, 2022 om 10:37 AM