Vanuit Mediris Specialist is het mogelijk om verslagen te publiceren op de hubs. Hier zijn wel enkele voorwaarden en gevolgen aan verbonden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u van deze functie gebruik kan maken.


Voorwaarden

  • U bent arts 
  • U hebt een licentie Mediris Specialist  
  • U bent auteur van de consultatie
  • De patiënt heeft een rijksregisternummerGevolgen


Nadat een verslag werd gepubliceerd, kan u geen wijzigingen meer aanbrengen en de consultatie niet meer verwijderen. Dit houdt in dat in de consultatie de stappen 'Betreft' en 'Contact' niet meer aanpasbaar zullen zijn.


In de overige stappen kan u wel nog zaken aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld nog mogelijk om ontvangers toe te voegen in de stap 'Brieven' en de betaling af te werken in de stap 'Financieel'.
Hoe publiceren


Een verslag kan in de stap 'Samenvatting' van een consultatie worden gepubliceerd.


Bij een openstaande consultatie kan u in de stap 'Samenvatting' op 'Afwerken' klikken. Het bevestigingsscherm werd uitgebreid met de functie om meteen te publiceren. Wanneer u de knop op 'Ja' zet, zal de melding verschijnen dat het verslag na publicatie niet meer aanpasbaar is.


Vervolgens klikt u op 'Afwerken en verzenden' of 'Afwerken zonder verzenden' om de consultatie te publiceren.Afgewerkte consultaties kan u publiceren door de consultatie te bewerken via het informatie-icoon. In de stap 'Samenvatting' vindt u de knop 'Publiceren'. Door op deze knop te klikken opent het pop-upvenster waar u de publicatie dient te bevestigen. Hierna zal het verslag worden gepubliceerd op de hubs.Wat wordt gepubliceerd?


Publiceren houdt in dat u het verslag van een consultatie beschikbaar maakt op de hubs. Wanneer het gepubliceerde verslag via de hubs wordt opgevraagd, wordt een PDF van de standaardbrief getoond. Deze standaardbrief kan u in de Stap 'Samenvatting' bekijken via de knop 'PDF'.

Consultatie-overzicht


In de tabel van het consultatie-overzicht werd een nieuwe status toegevoegd. Er zijn nu drie mogelijke statussen:

  • Openstaand (grijs)
  • Afgewerkt (groen)
  • Gepubliceerd (blauw)