Om een voorschrift aan te maken, kan u de patiënt opzoeken op naam. Let wel, indien dit de eerste keer is dat u deze patiënt wilt toevoegen, zal u het rijksregisternummer van de patiënt moeten ingeven. 

 


 

Het contact wordt opgesplitst in twee delen: een onderdeel 'Patiënt' en een onderdeel 'Geneesmiddelen'.


In het onderdeel 'Patiënt' krijgt u de naam en geboortedatum van de patiënt te zien alsook drie knoppen: 

  • Historiek: haalt alle aangemaakte voorschriften op voor de geselecteerde patiënt
  • Patiënt bewerken: hiermee kan u de patiëntengegevens wijzigen of een e-mailadres toevoegen
  • Verzekerbaarheid: haalt de mutualiteitsgegevens opIn het onderdeel 'Geneesmiddelen' kan u vervolgens de gewenste geneesmiddelen toevoegen. Klik op het onderdeel waarover u meer informatie wilt krijgen: