Om een voorschrift aan te maken, dient u eerst de juiste patiënt te selecteren aan de hand van naam of rijksregisternummer.Via de drie knoppen onder de patiëntengegevens kan u de historiek ophalen, de patiëntengegevens aanvullen en de verzekerbaarheid controleren. Aan de hand van de knop 'Historiek' kan u eerder opgemaakte voorschriften terugvinden. Aan de hand van het plusteken voegt u het geneesmiddel opnieuw toe. 

Vervolgens kan u een geneesmiddel zoeken op stofnaam, productnaam of OTC. Klik op het geneesmiddel in de dropdown of op het vergrootglas om te zoeken in de database. Alles dat wordt teruggevonden in de database zal in deze pop-up worden weergegeven. Aan de hand van het plusteken kan u het gewenste geneesmiddel toevoegen.Door te klikken op de knop met de dubbele pijltjes naast het plusteken zal het geselecteerde geneesmiddel worden aangepast naar hetzelfde geneesmiddel maar in stofnaam. Door op de wereldbol te klikken krijgt u meer informatie over betreffende geneesmiddel op de webpagina van het BCFI. Aan de hand van het pil-icoontje wordt een bijsluiter van het geneesmiddel opgehaald. Tenslotte wordt rechts ook de prijs per geneesmiddel weergegeven. 
Na het aanklikken van het plusteken opent opnieuw een pop-up. Hier is de posologie verplicht in te vullen. Optioneel kan de duurtijd en een eventuele patiënteninstructie worden genoteerd. De patiënteninstructies zijn alleen zichtbaar voor de apotheek en worden niet weergegeven op het voorschrift.Vervolgens bepaalt u het aantal voorschriften en de datum van uitvoerbaarheid. De datum staat steeds op één jaar ingesteld, aan de hand van de knop '3 maanden' kan u de datum aanpassen. Ook kan u de zichtbaarheid van het geneesmiddel bepalen. Met 'zichtbaarheid' wordt gevraagd of de voorschriften zichtbaar mogen zijn op de eID van de patiënt. Indien de zichtbaarheid wordt uitgeschakeld, moet de patiënt een digitaal of papieren voorschrift kunnen voorleggen bij de apotheek. Tenslotte klikt u op 'OK' om het voorschrift klaar te zetten.
Om het voorschrift aan te maken klikt u op 'Afwerken'. Hierna wordt er voor elk product automatisch een voorschrift aangemaakt en verzonden naar Recip-e. Als de voorschriften correct werden aangemaakt verschijnt er voor elk product een Recipe-Id. Als de zichtbaarheid is ingeschakeld zal het voorschrift nu ook beschikbaar zijn op de eID van de patiënt.
De mogelijkheid om het voorschrift door te mailen of af te drukken blijft beschikbaar. Voorschriften worden best afgedrukt in formaat 'DL-Enveloppe'. Om een voorschrift te mailen hebt u de keuze alleen de barcode te verzenden of het volledige voorschrift.


Vanaf 15/09/2021 hoeft u de patiënt geen papieren of digitaal voorschrift meer mee te geven. Hij/zij kan met de eID of het rijksregisternummer naar de apotheek gaan en zo, indien de zichtbaarheid aan staat, het geneesmiddel afhalen. Hiernaast blijven de huidige mogelijkheden geldig, u kan het voorschrift dus nog steeds afdrukken en/of doormailen.


Meer informatie over de dematerialisatie vindt u hier.