In de algemene instellingen kan u een handtekening instellen die op alle brieven en attesten worden gegenereerd.


Het logo wordt toegevoegd aan de PDF-bestanden die u van de brief kan ophalen, alsook aan attesten. 
Om elektronisch post te kunnen ontvangen in Mediris dient uw eHealth-certificaat te worden opgeladen en moet u aanvinken elke 30 minuten eHealth-berichten te willen ontvangen.


Onderaan kan u nog de standaardbetaalmethode instellen. Tijdens het registreren van een betaling in een consultatie kan de betaalmethode steeds worden gewijzigd indien nodig.

Gekoppeld aan de betalingen kan standaard een bewijs van betaling verzonden worden naar de eBox van de patiënt.


Vergeet niet om aanpassingen onderaan de pagina te bewaren.