In de stap 'Betreft' van een consultatie kan u de reden van het contact selecteren aan de hand van consultatietypes. Standaard voorziet Mediris het type 'Consultatie', maar u kan er zelf nog aanmaken.


Aan de hand van een consultatietype kan u het volledige verloop van een consultatie reeds vastleggen. U selecteert de consultatieflow, een eventuele contact-template, een prestatietype en de consultatietijd. 


Bij het selecteren van een consultatietypes tijdens een consultatie worden deze templates en types automatisch ingeladen op de juiste plaats.