Indien u een consultatie aanmaakt, kan u in stap 7 'Financieel' het ereloon registreren. Deze bedragen kan u terugvinden in het tabblad 'Erelonen' onder 'Openstaand' of 'Afgewerkt'.

  • Afgewerkte erelonen zijn erelonen die in de consultatie of in het tabblad 'erelonen' reeds werden geregistreerd. Deze prestaties kunnen in 'stap 7 Financieel' niet meer worden gewijzigd.

  • Openstaande erelonen zijn erelonen van consultaties die nog niet werden afgewerkt en waarvan in Stap 7: Financieel nog geen betaling werd geregistreerd. Deze betaling kan u ook hier registreren door op 'Betaling' te klikken.Er verschijnt een pop-up waarin u de betaling kan afwerken. Indien het gaat over een derdebetalerprestatie, staat onder 'Afrekening' eFact, indien het over een getuigschrift gaat, kan u kiezen tussen eAttest en een klassiek getuigschrift.

Verder kan u het betaalde bedrag nog aanpassen, de betaalmethode selecteren en, in het geval van een derdebetalerprestatie, een rechtvaardiging aanduiden.


Opmerking: de eFact-contacten die u aanmaakt via Specialist worden meteen gekopieerd naar eFact, waarna u deze nog moet verzenden (max. één keer per dag).

De eAttest-prestaties worden meteen verstuurd naar de mutualiteiten zodra u de betaling afwerkt.
Een ereloon dat afgewerkt is, kan deels nog gewijzigd worden. In de lijst van afgewerkte erelonen klikt u op het bedrag onder de kolom 'betaald'. De pop-up om een betaling te registreren wordt opnieuw getoond. U kan het bedrag, de betaalmethode en eventueel het boekjesnummer nog wijzigen.


Deze aanpassingen worden niet automatisch gekopieerd naar eFact/eAttest. U dient het ereloon dus ook daar te veranderen. Ook indien u een prestatie wilt annuleren, dient u dit te doen in de applicatie van eFact/eAttest zelf.