Indien u een consultatie aanmaakt, kan u in stap 7 'Financieel' het ereloon registreren. Deze bedragen kan u terugvinden in het tabblad 'Erelonen' onder 'Openstaand' of 'Afgewerkt'.


  • Afgewerkte erelonen zijn erelonen die in de consultatie of in het tabblad 'erelonen' reeds werden geregistreerd. Deze prestaties kunnen in 'stap 7 Financieel' niet meer worden gewijzigd. 


  • Openstaande erelonen zijn erelonen van consultaties die nog niet werden afgewerkt en waarvan in Stap 7: Financieel nog geen betaling werd geregistreerd. Dit ereloon kan u hier registreren door op 'Betaling' te klikken.

Er verschijnt een pop-up waarin u de betaling kan afwerken. Indien het gaat over een derdebetalerprestatie, staat onder 'Afrekening' eFact. Indien het over een getuigschrift gaat, kan u kiezen tussen eAttest en een klassiek getuigschrift. Verder kan u de betaalmethode selecteren en, in het geval van een derdebetalerprestatie, een rechtvaardiging aanduiden.


Opmerking

  • de eFact-contacten die u aanmaakt via Specialist worden meteen gekopieerd naar eFact, waarna u deze nog moet verzenden (max. één keer per dag).
  • de eAttest-prestaties worden meteen verstuurd naar de mutualiteiten zodra u de betaling afwerkt.


Een ereloon dat afgewerkt is, kan deels nog gewijzigd worden. In de lijst van afgewerkte erelonen klikt u op het bedrag onder de kolom 'betaald'. De pop-up om een betaling te registreren wordt opnieuw getoond. U kan het bedrag, de betaalmethode en eventueel het boekjesnummer nog wijzigen.
Deze aanpassingen worden niet automatisch gekopieerd naar eFact/eAttest. U dient het ereloon dus ook daar te veranderen. Indien u een prestatie wil annuleren, dient u dit te doen in de applicatie van eFact/eAttest zelf.