In deze stap krijgt u de mogelijkheid om geïnde bedragen te registreren. De bedragen die u hier registreert kan u via het tabblad 'erelonen' exporteren. Zo kan u alle prestaties overzichtelijk bijhouden.

In de gele kader wordt de verzekerbaarheid (aansluiting mutualiteit) van de patiënt weergeven.


U kan op twee manieren prestaties registreren:

 1. Aan de hand van een nomenclatuurcode:

 2. Aan de hand van prestatietypes. Dit kan met of zonder nomenclatuurcode worden toegevoegd. Meer informatie over het aanmaken van prestatietypes, vindt u hier.  U kan nog aangeven of het over een derdebetalerprestatie gaat:

  Onderaan kan u de betaling registreren. Er verschijnt een pop-up waar u het ereloon en de betaalwijze dient te bevestigen. In het geval van een derdebetalerprestatie, dient u ook nog een rechtvaardiging te selecteren:

  De prestatie wordt gekopieerd naar het programma eFact, waar u de contacten nog dient te verzenden (maximaal één keer per dag).

  Indien de patiënt het volledige bedrag zal betalen, zorgt u dat het vakje van derdebetaler niet aangevinkt staat. Wanneer u op 'Betaling registreren' klikt, kan u kiezen of u deze betaling afwerkt met een eAttest of met een klassiek getuigschrift. Als u voor eAttest kiest, wordt de prestatie automatisch ingediend bij de mutualiteiten wanneer u de betaling afwerkt.

  In de instellingen > algemeen kan u selecteren wat uw standaardkeuze is, een eAttest of een klassiek getuigschrift. U kan dit tijdens de consultatie steeds aanpassen.

  Indien u een prestatie wilt annuleren, dient u dit steeds te doen in de applicatie eFact/eAttest zelf.


  Stap 6: Brieven / Stap 8: Samenvatting