In deze stap kan u uw prestatie registreren aan de hand van een of nomenclatuurcode of een prestatietype.

 

 

Bij het bevestigen van de betaling kan u ervoor kiezen om het betaalbewijs te verzenden naar de eBox van de patiënt. 

Alle prestaties die u in deze stap verwerkt, kan u terugvinden in het tabblad 'Erelonen'.


De prestatie kan op vier verschillende manieren geregistreerd worden:


a. Derdebetalersregeling via eFact


De patiënt betaalt hierbij enkel het remgeld en een eventueel supplement; u ontvangt het resterende bedrag van de mutualiteit in kwestie. 

Vink hiervoor het vakje 'Derdebetaler' aan naast de nomenclatuurcode.

 


Bij het registreren van de betaling kan u het ereloon en de betaalmethode bevestigen. De prestatie wordt vervolgens gekopieerd naar eFact. Hier dient u maximaal één keer per dag de aangemaakte contacten nog te verzenden.


b. Getuigschrift via eAttest


De patiënt betaalt hierbij het volledige honorarium en zal terugbetaald worden door zijn/haar mutualiteit.

Ga na of het vakje 'Derdebetaler' is uitgevinkt. Een eAttest kan enkel aangemaakt worden op de dag van de consultatie.

 


Bij het registreren van de betaling duidt u eAttest aan. Verder kan u het ereloon en de betaalmethode bevestigen. De prestatie wordt vervolgens meteen elektronisch verstuurd naar de mutualiteit in kwestie.

 


c. Papieren getuigschrift


In sommige gevallen is het niet mogelijk om elektronisch te factureren, bv. wanneer de patiënt niet aangesloten is bij een Belgische mutualiteit of wanneer u achteraf nog een getuigschrift wenst aan te maken (niet op de dag van het contact).


In dit geval dient u een papieren getuigschrift te bezorgen aan de patiënt. Dit kan u ook registreren in Mediris, zodat dit mee opgenomen wordt in de exports van de erelonen.


Ga na of het vakje 'Derdebetaler' is uitgevinkt. Bij het registreren van de betaling duidt u 'Klassiek getuigschrift' aan. Verder kan u het ereloon en de betaalmethode bevestigen, alsook een boekjenummer toevoegen.

 

 

d. Zonder getuigschrift


Het is ook mogelijk om betalingen te registreren die niet gekoppeld zijn aan een nomenclatuurcode. Bij de prestatietypes kan u de naam van de behandeling registreren alsook het gewenste bedrag.

 Stap 6: Brieven /  Stap 8: Samenvatting