In deze stap krijgt u de mogelijkheid om eventueel geïnde bedragen te registreren. De bedragen die u hier registreert kan u in de instellingen exporteren. Zo kan u alle prestaties overzichtelijk bijhouden. In de gele kader wordt de verzekerbaarheid (aansluiting mutualiteit) van de patiënt weergegeven.U kan op twee manieren prestaties registreren:  • Aan de hand van een nomenclatuurcode.
  • Aan de hand van een prestatie-type, dit kan met of zonder nomenclatuurnummers worden toegevoegd. Meer informatie over het toevoegen van prestatie-types vindt u hierBij elke nomenclatuurcode kan u aanvinken of het al dan niet om een derdebetaler prestatie gaat. Onderaan de pagina dient u op 'Betaling registreren' te klikken.  


Er verschijnt een pop-up waar u de afrekening kan bepalen, de bedragen nog eens kan nakijken en de betaalmethode kan selecteren. Als het om een derdebetaler prestatie gaat, zal hier ook ruimte voorzien worden om de rechtvaardiging in te vullen. Onder 'boekjenummer' kan u een getuigschriftnummer of een bepaalde referentie noteren. Deze erelonen en hun referentie kan u achteraf in de instellingen exporteren. In geval van derdebetaler wordt de prestatie gekopieerd naar Mediris eFact waar u maximaal één keer per dag alle contacten kan indienen. Wanneer u kiest voor 'eAttest' wordt een elektronisch getuigschrift aangemaakt, dit kan u terugvinden in het overzicht van Mediris eAttest.

Een derdebetalerprestatie verwijderen of een eAttest annuleren kan alleen in de applicatie zelf.

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van de betaling nadat de consultatie reeds werd afgewerkt.
Meer informatie over de export van erelonen vindt u hier.
Stap 6: Brieven / Stap 8: Samenvatting