Via het tabblad 'Instellingen' kan u Typeconsultaties registreren. Hier kan u meerdere prestatiecodes selecteren en opslaan. Deze kan u ophalen tijdens het aanmaken van een nieuw contact via eFact of eAttest.Nieuwe typeconsultaties aanmaken:

  1. Klik op 'Nieuw' en geef de typeconsultatie een naam 
  2. Zoek de prestatiecodes op en voeg ze toe
  3. In het tekstvak 'Aangerekend honorarium' registreert u het volledige bedrag dat u wil innen voor deze prestatie. Standaard wordt hier het conventietarief weergegeven.
  4. Bewaar vervolgens de typeconsultatie

Typeconsultaties ophalen:


Alle typeconsultaties kunnen worden opgehaald via 'Type contact'