Er kunnen zorgelementen worden aangemaakt in het patiëntendossier in het onderdeel 'Voorgeschiedenis. Er kan uit de database worden geselecteerd of er kan een eigen zorgelement worden aangemaakt.Deze zorgelementen kunnen aan een consultatie worden gekoppeld. In een contact kan u de zorgelementen ophalen via de knop 'Patiëntendossier'. In deze pop-up worden de zorgelementen weergegeven, deze u aan de hand van de weergegeven knop linken.
In het patiëntendossier zal u vervolgens per zorgelement de gelinkte consultaties kunnen ophalen.