In dit overzicht worden alle geregistreerde en verwerkte oproepen weergegeven. Deze hebben vaak de status 'Afgewerkt'. De contacten die reeds zijn afgewerkt, kunnen niet meer worden geopend of bewerkt. 

Onderaan worden de verschillende statussen toegelicht.  • Afgewerkt: huisbezoek of raadpleging werd uitgevoerd. Voor deze patiënten werd ook een contact geregistreerd.
  • Afgebeld: afspraak of huisbezoek werd afgebeld
  • Naar spoed: patiënt gaat liever naar spoed of de huisarts van wacht verwijst de patiënt door zonder klinisch onderzoek.
  • Niet thuis: huisarts is langs geweest voor een huisbezoek maar de patiënt was niet thuis
  • Niet opgedaagd: niet aangemeld op uur van afspraak
  • Telefonisch afgehandeld: reden van contact telefonisch opgelost
  • Administratief gesloten: sluit de oproep af, gegevens worden niet bewaard, ook niet in de database.


In de oproepenlijst kan u via de blauwe link 'Onafgewerkt' de status van een oproep wijzigen.