In het onderdeel 'Organisaties' is het mogelijk om rusthuizen en medische huizen toe te voegen waar de huisartsenwachtpost aan factureert. 


RVT's:


Rusthuizen kunnen per regio worden opgehaald. Door de postcode in te geven worden alle beschikbare rusthuizen opgehaald. Aan de hand van het plus-icoon kan het rusthuis worden toegevoegd aan de wachtpostomgeving.
Instellingen:


Instellingen ( niet rusthuizen) kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld serviceflats.
Medische huizen:


Medische huizen kunnen aan de hand van de knop 'Zoek medisch huis' worden opgehaald en via het plusteken worden toegevoegd aan de omgeving van de huisartsenwachtpost.