In het onderdeel 'Organisaties' is het mogelijk om rusthuizen en medische huizen toe te voegen waar de huisartsenwachtpost aan factureert. Rusthuizen:


Via de knop 'Nieuw RVT' kan u per gemeente alle rusthuizen ophalen en aan de hand van het plusteken toevoegen aan de lijst. Staat het rusthuis niet in de lijst dan mag u ons de gegevens bezorgen via info@mediportal.be zodat wij deze instelling kunnen toevoegen via de database.


Medische huizen:


Medische huizen kunnen aan de hand van de knop 'Zoek medisch huis' worden opgehaald en via het plusteken worden toegevoegd aan de omgeving van de huisartsenwachtpost. 
Wordt het medisch huis niet teruggevonden dan is het mogelijk zelf een medisch huis toe te voegen via de knop 'Nieuw medisch huis'. Er opent een pop-up waar u alle gegevens van het medisch huis kan noteren. Na op 'bewaren' te hebben geklikt, zal het medisch huis worden toegevoegd aan de lijst.