Medewerkers hebben de mogelijk om onder mandaat te werken van een arts. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het registreren van testen i.k.v. de Covid-19 pandemie.


Een mandaat kan worden aangemaakt via de knop 'Mandaat toevoegen'. De mandaatgever is steeds de arts, de mandaatnemer is de onthaalmedewerker. In deze tekstvakken dient het RIZIV-nummer geregistreerd te worden van beide partijen. 

De RIZIV-nummers van de onthaalmedewerkers en artsen kunnen worden opgehaald in het onderdeel 'Gebruikers'. Een toegevoegd mandaat kan steeds worden bewerkt of verwijderd.


De medewerkers krijgen de mogelijkheid om in naam van een arts contacten te registreren. De stappen in Mediris die voorbehouden zijn voor artsen (zoals voorschrijven en arbeidsongeschiktheid) worden in een gemandateerd account geblokkeerd.


Bij problemen kan u steeds contact opnemen via support@mediportal.be