In dit onderdeel kan u enkele overzichten exporteren. Binnen een praktijk heeft een beheerder toegang tot alle data. Niet-beheerders kunnen enkel de eigen gegevens ophalen.Met de export 'Erelonen' krijgt u een overzicht van alle prestaties die u geregistreerd hebt voor de geselecteerde periode. Hierin worden de patiëntengegevens en details van de betaling weergegeven. Het is ook mogelijk om een dagoverzicht te bekomen. Hier krijgt u per dag en per betaalmethode de totale inkomsten te zien.


In de export 'Patiëntenlijst' worden alle patiënten opgenomen waarvoor u een patiëntendossier hebt aangemaakt. Ook de datum van aanmaak wordt weergegeven.


De export 'Patiëntencontacten' geeft alle consultaties weer voor de geselecteerde periode. Indien u gebruik maakt van contact-templates, kan u hierop filteren.