Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er weer nieuwe functies beschikbaar in Mediris Specialist die wij graag aan u voorstellen. Ook blikken we vooruit op toekomstige ontwikkelingen, namelijk de integratie van hoofdstuk IV.

 

Bijlages toevoegen via QR-code


Voortaan is het eenvoudiger om bijlages toe te voegen vanop uw smartphone. Door de QR-code in het patiëntendossier of in de consultatie te scannen, kan u snel een foto nemen of bestanden selecteren.


Ook werd de flow om bestanden toe te voegen gewijzigd. U kan nu sneller bestanden naar Mediris slepen, zonder dat u hiervoor nog op de knop 'Bijlages toevoegen' hoeft te klikken.

 


_________________________________________________________________


Export dagoverzicht


Opdat u een duidelijk overzicht van uw erelonen behoudt, hebben we een nieuwe export toegevoegd. Hierin vindt u de totale bedragen per dag terug voor het datumbereik dat u ingaf.


Deze export kan u trekken in het tabblad 'Erelonen' alsook in de instellingen in het onderdeel 'Export':

 


of_________________________________________________________________

 

Mijn bibliotheek


De knop 'Typevoorschriften' werd in een nieuw jasje gestoken. Voortaan kan u uw voorschrijftemplates terugvinden onder de naam 'Mijn bibliotheek'.


Ook hebben we deze pop-up geoptimaliseerd. Het is nu eenvoudiger om meerdere templates te selecteren zonder de pop-up te verlaten. Klik hiervoor op het plus-icoon naast de templates die u wenst toe te voegen.

 


_________________________________________________________________

 

Het is voortaan ook mogelijk om een standaard betaalwijze in te stellen (instellingen > algemeen). Hierbij hebt u de keuze tussen bancontact, cash, overschrijving en Payconiq.

Uiteraard kan u in een consultatie zelf de betaalwijze nog aanpassen, indien nodig.

  

Ook hebben we het aanvraagformulier voor een onderzoek medische beeldvorming toegevoegd (tijdens de consultatie in de stap 'Contact'). De patiëntengegevens worden automatisch overgenomen in het document, u kan dit vervolgens manueel verder aanvullen.

 


Tijdens de consultatie is het nu ook mogelijk om een papieren voorschrift aan te maken, bv. indien de patiënt geen rijksregisternummer heeft. Zowel de naam van de patiënt als de medicatie worden elektronisch toegevoegd aan het document. U hoeft dit dan gewoon af te drukken en te ondertekenen.

 


Er werden twee nieuwe labo's toegevoegd aan de bestaande lijst, namelijk Synlab en Practimed.

Meer informatie over het koppelen van labo's vindt u hier.

 

 

 

U kan eenvoudig de koppeling maken tussen Mediris en de Doctena-agenda. Hierdoor krijgt u in het tabblad 'Agenda' een dagoverzicht te zien van uw afspraken in Doctena. Via de knop 'Nieuwe afspraak' wordt u omgeleid naar Doctena. Klik hier voor de handleiding.

  

 

In de administratieve gegevens is de kaartnummer van de patiënt nu ook zichtbaar. Dit veld wordt automatisch ingevuld bij het uitlezen van de eID.

 

_________________________________________________________________


 

Coming soon: Hoofdstuk IV


Het zal zeer binnenkort mogelijk zijn om vanuit Mediris Specialist nieuwe terugbetalingsakkoorden aan te vragen, lopende akkoorden te raadplegen en te annuleren.

 

In Mediris Recipe zal u de akkoorden kunnen raadplegen. Via een handige link wordt u snel omgeleid naar CIVARS waar u nieuwe aanvragen kan indienen.