Binnen Mediris is een koppeling met facturatieprogramma Teamleader mogelijk. Via deze koppeling kan u de betalingsuitnodiging als factuur genereren en verzenden.


Vanuit Mediris kan u op het flyer-icoon klikken en kiezen voor 'Zend naar Teamleader'. Er verschijnt meteen een pop-up ter bevestiging van de aangemaakte factuur in teamleader met factuurnummer. 
In Teamleader in het onderdeel 'Facturen' kan u tenslotte de factuur doorsturen naar de instelling/organisatie in kwestie. Let op dat in Mediris Wachtpost steeds een e-mailadres wordt voorzien voor de verschillende instellingen/organisaties.