Om de gegevens op de hubs (o.a. CoZo, MyNexusHealth) in te kijken van een patiënt die u ziet tijdens een wachtdienst moet u over het volgende beschikken:


  1. Een geldige eHealth-sessie: opgeladen eHealth-certificaat of Inloggen via itsme / eID
  2. Zowel het rijksregisternummer als kaartnummer van de patiënt moeten gekend zijn in Mediris. Als het onthaal de patiënt inschrijft door uitlezen van de identiteitskaart worden deze automatisch ingevuld, anders moet u ze manueel aanvullen.


Indien bovenstaande stappen correct werden uitgevoerd zal u op de knop 'Hubs' kunnen klikken. Alle beschikbare verslagen die op de hubs staan worden ingeladen, dit kan enkele seconden duren.