Als u ervoor kiest om uw prestaties via eFact te factureren dan dient u deze nog te verzenden.

In de applicatie van Mediris eFact kan u aan de hand van de knop 'Geselecteerde contacten verzenden' de openstaande prestaties indienen bij de mutualiteiten.De prestaties worden verwerkt door de mutualiteiten, die op hun beurt terugkoppelen of een prestatie werd aanvaard, geweigerd of nog in verwerking is. Dit kan u opvolgen via het tabblad 'Facturatie'.Prestaties die worden geweigerd, komen in de lijst 'Contacten te corrigeren' te staan. Aan de hand van het potlood-icoon kan u dit contact bewerken. Elke mutualiteit stuurt een foutcode mee met de geweigerde prestatie.Op onze kennisbank worden de vaakst voorkomende foutcodes opgelijst.