eFact (derdebetaler)eAttest
Wat betaalt de patiënt?Remgeld (+ supplement)Volledig honorarium (+ supplement)
Wie krijgt het terugbetaalde deel?De arts
De patiënt
Wanneer maakt u een contact aan?U hebt hiervoor 2 jaar de tijdDe dag zelf (u kan de datum niet wijzigen)Vanaf september 2025 zal elektronisch factureren verplicht worden. Dat betekent dat u geen papieren getuigschrift meer mag meegeven met de patiënt, de communicatie met de mutualiteiten gebeurt vanaf dan volledig elektronisch. Lees er hier alles over.


U kan Mediris eFact en eAttest probleemloos met elkaar combineren, maar het is ook mogelijk om slechts een van de twee te gebruiken. In twee gevallen is de derdebetalersregeling (eFact) echter verplicht:Voordelen van eFact:

  • Contacten kunnen tot 2 jaar na datum aangemaakt worden
  • Toegankelijker voor de patiënt (deze betaalt enkel het remgeld en een eventueel supplement)
  • Digitaal fiscaal overzicht


Voordelen van eAttest:

  • De patiënt wordt sneller terugbetaald ten opzichte van de papieren getuigschriften (meestal zo'n 1 à 2 werkdagen)
  • U krijgt onmiddellijke bevestiging van de mutualiteit
  • Geen getuigschriftenboekjes meer uitrekenenUitzonderingen

Elektronisch factureren is niet mogelijk indien de patiënt geen rijksregisternummer heeft of niet is aangesloten bij een Belgische mutualiteit. Voor deze patiënten dient u nog steeds een papieren getuigschrift mee te geven.


Bent u geïnteresseerd in een proefperiode? Deze kan u hier aanvragen!