In Mediris eFact en eAttest is het mogelijk om een sticker op te halen met daarop enkele gegevens van de patiënt. Concreet gaat het over de volgende zaken:

  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Mutualiteit
  • Statuut
  • Tijdstip van het ophalen van de sticker


U kan dit document ophalen door de patiënt op te zoeken in het tabblad 'Patiënten'. Daar vindt u de knop 'Sticker mutualiteitsgegevens' terug.