Het is zeker mogelijk om een kost te factureren aan de patiënt zonder nomenclatuurcodes te hoeven gebruiken. Hiervoor maakt u eerst een contacttype aan in de instellingen. Kies een naam voor dit type, bijvoorbeeld 'Administratieve kost', en vul het gewenste bedrag onderaan in.
Wanneer u een nieuw contact registreert, kan u dit contacttype ophalen via het dropdownmenu. Het bedrag wordt toegevoegd aan het totaal dat de patiënt dient te betalen.