(*) Enkel beschikbaar voor Multi Plus


Het verloop van het contact wordt onderverdeeld in panels. Bij 'Verslag' noteert u de medische bevindingen. Deze notities zullen worden opgenomen in de uiteindelijke brief. 


Een consultatie kan worden uitgeschreven op twee verschillende manieren:


a. Therapieflow


Hierbij hebt u een vrij veld voor het verslag en een voor de conclusie.

Het is mogelijk om structuur aan te brengen door te werken met een contact-template.

b. Specialistflow (*)


Hier kan u uw bevindingen noteren aan de hand van een vaste structuur.

 


De andere panels kunnen gemakkelijk worden in- en uitgevouwen tijdens de consultatie. In het onderdeel 'Opvolging' kan u ten slotte attesten genereren (*), aanvragen indienen (*) of afspraken (*)/herinneringen inplannen.

 Stap 2: Betreft / Stap 4: Nota