* Enkel beschikbaar voor Multi Plus-gebruikers


In de stap 'Contact' noteert u de medische bevindingen en het besluit. Deze notities zullen worden opgenomen in de uiteindelijke brief. 


Om een consultatie uit te schrijven zijn er twee opmaken beschikbaar:

  • therapieflow, een opmaak waarbij een template kan worden gebruikt
  • specialistflow met een vaste opmaak*


Therapieflow:Specialistflow: *In het onderdeel 'Opvolging' kan u tenslotte attesten genereren, aanvragen indienen of afspraken/herinneringen inplannen.
Stap 2: Betreft / Stap 4: Nota