In het onderdeel 'Verslagen' worden alle elektronisch ontvangen brieven van andere zorgverleners bewaard. Deze verslagen kunnen alleen ontvangen worden als het eHealth-certificaat opgeladen is in Mediris. 
Als het patiëntendossier en het ontvangen verslag een rijksregisternummer bevatten, zullen de ontvangen verslagen automatisch in het patiëntendossier worden geplaatst. Bij het aanklikken van een verslag wordt rechts een overzicht weergegeven van de inhoud. Bij elk verslag krijgt u tevens de mogelijkheid om de titel aan te passen en eventueel een opmerking toe te voegen. Onder de weergave van het verslag worden nog verschillende knoppen getoond. Het verslag kan worden verwijderd of gedownload. De toewijzing van het verslag aan het patiëntendossier kan worden gewist en tenslotte kan het verslag worden doorgestuurd.Om een verslag door te sturen dient u in de pop-up nog een ontvanger toe te voegen. De titel van het verslag kan nog worden gewijzigd vóór verzending. 
Meer informatie over het digitaal ontvangen van post vindt u hier terug.