Dit tabblad is enkel functioneel indien u een eHealth-certificaat hebt opgeladen


Binnenkomende verslagen verschijnen in het tabblad 'Berichten'. Als het ontvangen verslag een rijksregisternummer bevat waarvoor ook een dossier bestaat, zal dit automatisch gekoppeld worden en zichtbaar zijn in het dossier.


U kan het verslag lezen door op het gewenste bericht te klikken. Hier kan u de titel aanpassen en een opmerking toevoegen. Ook kan u enkele acties uitvoeren, zoals het bericht downloaden, doorsturen of verwijderen.


Let op: als u hier het verslag verwijdert, dan wordt dit overal verwijderd.