Patiëntendossier

Patiënt
In het eerste tabblad van het patiëntendossier worden alle persoonsgegevens van de patiënt bewaard. Indien u de eID zou inlezen, worden alle gegevens van de...
Vr, 30 Jul, 2021 at 4:37 PM
Consultaties
In dit tabblad krijgt u een overzicht van alle consultaties die reeds geregistreerd werden voor deze patiënt. Eveneens krijgt u een kort overzicht van het b...
Ma, 26 Jul, 2021 at 12:29 PM
Voorgeschiedenis
In dit onderdeel kan u risicofactoren, antecedenten en zorgelementen toevoegen. De risicofactoren die u kan ingeven zijn: ...
Ma, 26 Jul, 2021 at 3:00 PM
Medicatie
Dit onderdeel is vooral voorbehouden voor paramedici die bevoegd zijn om voor te schrijven. Paramedici die deze bevoegdheid niet hebben, kunnen gebruik make...
Vr, 23 Jul, 2021 at 3:45 PM
Parameters
Eén keer per dag kunnen de parameters van een patiënt worden geregistreerd. In het patiëntendossier krijgt u een overzicht van de geregistreerde pa...
Ma, 2 Aug, 2021 at 9:39 AM
Attesten
Mediris Multi+ biedt ook de mogelijkheid om verschillende attesten te genereren. Standaard worden drie attesten weergegeven zijnde 'Ongeschiktheid'...
Ma, 26 Jul, 2021 at 9:43 AM
Bijlages
Aan het patiëntendossier kunnen bijlages worden toegevoegd zoals bestanden en foto's. Deze bijlages kunnen ook worden toegevoegd aan de consultatie. ...
Vr, 23 Jul, 2021 at 3:48 PM
Brieven
In het onderdeel 'Brieven' worden alle verslagen bewaard die elektronisch werden doorgestuurd naar andere zorgverleners of waarbij een ontvanger w...
Di, 3 Aug, 2021 at 2:44 PM
Verslagen
In het onderdeel 'Verslagen' worden alle elektronisch ontvangen brieven van andere zorgverleners bewaard. Deze verslagen kunnen alleen ontvangen w...
Di, 3 Aug, 2021 at 2:49 PM
Labo's
In het onderdeel 'Labo's' worden alle elektronisch ontvangen laboresultaten bewaard. Deze resultaten kunnen alleen ontvangen worden als het e...
Di, 3 Aug, 2021 at 2:53 PM