Patiëntendossier

Patiënt
In het eerste tabblad van het patiëntendossier worden alle persoonsgegevens van de patiënt bewaard. Indien u de eID zou inlezen, worden alle gegevens van de...
Vr, 21 Mei, 2021 at 1:37 PM
Consultaties
In dit tabblad krijgt u een overzicht van alle consultaties die reeds geregistreerd werden voor deze patiënt. Eveneens krijgt u een kort overzicht van het b...
Di, 25 Mei, 2021 at 1:41 PM
Voorgeschiedenis
In dit onderdeel kan u risicofactoren, antecedenten en zorgelementen toevoegen. De risicofactoren die u kan ingeven zijn: allergenen, medische intole...
Vr, 28 Mei, 2021 at 1:55 PM
Medicatie
Dit onderdeel is vooral voorbehouden voor paramedici die bevoegd zijn om voor te schrijven. Paramedici die deze bevoegdheid niet hebben, kunnen gebruik make...
Vr, 28 Mei, 2021 at 4:01 PM
Parameters
In het patiëntendossier krijgt u een overzicht van de geregistreerde parameters. Standaard staan er vier parameters geregistreerd zijnde: gewicht, lengte, B...
Vr, 28 Mei, 2021 at 5:21 PM
Attesten
Mediris Multi+ biedt ook de mogelijkheid om verschillende attesten te genereren. Standaard worden drie attesten weergeven zijnde 'Ongeschiktheid',...
Vr, 4 Jun, 2021 at 8:07 PM
Bijlages
Aan het patiëntendossier kunnen bijlages worden toegevoegd zoals bestanden en foto's. Deze bijlages kunnen ook worden toegevoegd aan de consultatie. ...
Di, 1 Jun, 2021 at 5:47 PM
Brieven
In het onderdeel 'Brieven' worden alle verslagen bewaard die elektronisch werden doorgestuurd naar andere zorgverleners of waarbij een ontvanger w...
Di, 1 Jun, 2021 at 6:07 PM
Verslagen
In het onderdeel 'Verslagen' worden alle elektronisch ontvangen brieven van andere zorgverleners bewaard. Deze verslagen kunnen alleen ontvangen w...
Di, 8 Jun, 2021 at 2:30 PM