Dit tabblad is enkel functioneel indien u een eHealth-certificaat hebt opgeladen


Binnenkomende laboresultaten verschijnen in het tabblad 'Berichten'. Als het ontvangen resultaat een rijksregisternummer bevat waarvoor ook een dossier bestaat, zal dit automatisch gekoppeld worden en zichtbaar zijn in het dossier.


U kan het resultaat bekijken door op het gewenste bericht te klikken. Hier kan u de titel aanpassen en een opmerking toevoegen. Ook kan u enkele acties uitvoeren, zoals het bericht downloaden, doorsturen of verwijderen.


Let op: als u hier het resultaat verwijdert, dan wordt dit overal verwijderd.