In dit tabblad vindt u alle verslagen terug waarvoor u ook een ontvanger hebt toegevoegd.

De datum geeft weer wanneer de brief verstuurd werd. Aan de hand van de vinkjes in de laatste twee kolommen kan u de status van de brief opvolgen.


Indien u geen eigen eHealth-certificaat hebt opgeladen, dient u rekening te houden met enige vertraging op de status van de brief.