Een raadpleging kan geregistreerd worden door op de knop 'Nieuwe oproep' te klikken. Er zal een overzicht openen met vijf stappen.


In stap 1 'Patiënt' registreert u de patiëntengegevens. In het onderdeel 'RVT' kan u een rusthuis of instellingen ophalen waar de patiënt verblijft of woont.


De rode velden zijn verplicht in te vullen, anders kan de oproep niet bewaard worden. Wanneer u het rijksregisternummer van de patiënt ingeeft, worden de geboortedatum, naam en voornaam automatisch ingevuld. 


Wanneer de patiënt reeds op de wachtpost is geweest, kan u de patiënt opzoeken op geboortedatum of achternaam. Na deze te hebben genoteerd klikt u op het vergrootglas en selecteert u de juiste patiënt.  De gegevens die toen geregistreerd werden, zullen worden opgehaald. 
In stap 2 'Huisarts' kan de huisarts van de patiënt worden opgehaald. Er is ook een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken, deze pop-up maakt zoeken op gemeente of RIZIV-nummer mogelijk.  In stap 3 'Nota' wordt ruimte voorzien om notitie te nemen van het telefoongesprek. Eventueel kunnen de klachten van de patiënt of andere belangrijke opmerkingen hier worden genoteerd. In stap 4 'Betreft' bepaalt u de reden van contact, in dit geval gaat het om een raadpleging. De afsprakenkalender wordt ingeladen, hier kan u een tijdslot selecteren.

  • Groene velden: beschikbare tijdsloten;
  • Rode velden: hiervoor werd ten minste één afspraak ingeboekt. Het aantal beschikbare afspraken wordt tussen haakjes weergegeven;
  • Blauwe velden: overboekt. Er zijn meer afspraken ingepland dan dat er tijdsloten beschikbaar zijn;
  • Gele veld: het tijdslot dat voor deze patiënt werd geselecteerd.Tenslotte krijgt u in stap 5 'Overzicht' een weergave van stap één tot vier. Wanneer u klikt op 'Bewaar oproep' wordt het contact opgeslagen en kan u dit terugvinden in de lijst van raadplegingen.