Een raadpleging kan geregistreerd worden door op de knop 'Nieuwe oproep' te klikken. Er zal een overzicht openen met vijf stappen.


In stap 1 'Patiënt' registreert u de patiëntengegevens. In het onderdeel 'RVT' kan u een rusthuis of instellingen ophalen waar de patiënt verblijft of woont. Deze organisaties kunnen door een beheerder worden toegevoegd. De rode velden zijn verplicht in te vullen, anders kan de oproep niet bewaard worden. Wanneer u het rijksregisternummer van de patiënt ingeeft, worden de geboortedatum, naam en voornaam automatisch ingevuld. 


Wanneer de patiënt reeds op de wachtpost is geweest, kan u de patiënt opzoeken op geboortedatum of achternaam. Na deze te hebben genoteerd klikt u op het vergrootglas en selecteert u de juiste patiënt.  De gegevens die toen geregistreerd werden, zullen worden opgehaald. In stap 2 'Huisarts' kan de huisarts van de patiënt worden opgehaald aan de hand van de zoekbalk. Er is ook een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken, deze pop-up maakt zoeken op gemeente of RIZIV-nummer mogelijk. 
In stap 3 'Nota' wordt ruimte voorzien om notitie te nemen van het telefoongesprek. Eventueel kunnen de klachten van de patiënt of andere belangrijke opmerkingen hier worden genoteerd. In stap 4 'Betreft' bepaalt u de reden van contact, in dit geval gaat het om een raadpleging. De afsprakenkalender wordt ingeladen, hier kan u een tijdslot selecteren. De groene velden zijn beschikbare afspraken, de rode velden werden reeds ingeboekt en de grijze velden zijn geblokkeerde tijdsloten. 


Sommige wachtposten hebben meerdere kabinetten ter beschikking. Spreek onderling zeker af waar afspraken ingeboekt mogen worden bij aanvang van de wachtdienst.

Tenslotte krijgt u in stap 5 'Overzicht' een weergave van stap één tot vier. Wanneer u klikt op 'Bewaar oproep' wordt het contact opgeslagen en kan u dit terugvinden in de lijst van raadplegingen.