In het tabblad 'Afspraken' krijgt u een overzicht van de afsprakenkalender. Alle aangemaakte afspraken zullen hier zichtbaar zijn.


In de kalender worden verschillende kleuren gebruikt. Hieronder krijgt u een overzicht van hun betekenis:

  • Groen: voor dit tijdslot werd nog geen afspraak ingepland, het aantal beschikbare afspraken wordt weergegeven
     
  • Rood: voor dit tijdslot werd ten minste één afspraak ingepland, het aantal ingeboekte en nog beschikbare afspraken wordt weergegeven

  • Blauw: dit tijdslot werd overboekt, er zijn meer afspraken dan beschikbare tijdsloten. Door erop te klikken, kan je het aantal tijdsloten verhogen.

  • Wit: dit tijdslot is niet beschikbaar. Door erop te klikken kan je het tijdslot beschikbaar maken.

  • Geel: een gele kleur geeft aan dat het over de huidige datum gaat.
Let op: aanpassingen die u in de kalender aanbrengt zijn enkel van toepassing voor dat specifieke tijdstip. Indien dit ook voor de komende weken dient te gebeuren, dan zal een beheerder in de instellingen het weekschema moeten aanpassen en nogmaals moeten toepassen voor de gewenste weken.

 

Wanneer een patiënt zich op afspraak aanmeldt op de wachtpost, dan kan u deze opzoeken in de agenda. Via het blauwe huis-icoon kan u deze eenvoudig in de wachtzaal plaatsen. Het grijze huis geeft aan dat de patiënt reeds in de wachtzaal werd geplaatst.