In 'Stap 6 Evaluatie' dient de urgentie van het contact te worden geëvalueerd en moet een uiteindelijke diagnose worden ingevuld. 


Onder 'Evaluatie van urgentie' kiest u de best passende evaluatie voor betreffend contact. 
Vervolgens dient een diagnose te worden ingevuld. De codering werkt op dezelfde manier als in 'Stap 5 Objectief'. Aan de hand van het zoekveld kan u een specifieke diagnose opzoeken. Via de knop 'Meest voorkomend' kan u de 30 meest voorkomende diagnosen ophalen. De ICPC2-boomstructuur kan worden opgehaald via de knop 'Selectie ICPC2'. 


Tenslotte wordt onderaan een vrij tekstveld voorzien om de diagnose te noteren zonder codering of een verdere omschrijving van de diagnose te noteren. Stap 5: Objectief / Stap 7: Medicatie