In 'Stap 10 Ereloon' krijgt u eerst een overzicht van de verzekerbaarheid van de patiënt. U krijgt hier tevens een overzicht van het contact type, wacht type en het tijdstip van contact.


Onderaan zal steeds een nomenclatuurcode ingevuld zijn naargelang de selectie van het contact type en het tijdstip.  Via de zoekbalk 'Geef nomenclatuur in' krijgt u de mogelijkheid om andere prestatiecodes toe te voegen. Tijdens een wachtdienst  op de huisartsenwachtpost dient u de prestaties niet zelf te verwerken of te kopiëren naar Mediris eFact. Deze worden in geval van centrale inning afgewerkt door de onthaalmedewerker.


Betreft dit een weekwacht, dan kan de prestatie worden gekopieerd naar Mediris eFact, dit kan aan de hand van de knop 'Pas derdebetaler toe'. U dient een actieve eFact-licentie te hebben om hiervan gebruik te maken.


HAIO: Huisartsen in opleiding moeten hun praktijkopleider te registreren in de accountinstellingen. Wanneer zij van wacht zijn en klikken op de knop 'Pas derdebetaler toe' zal de prestatie gekopieerd worden naar de eFact omgeving van de praktijkopleider.Stap 9: Arbeidsongeschiktheid / Stap 11: Afwerking