Het verloop van het contact wordt onderverdeeld in panels. Bij 'Verslag' noteert u de medische bevindingen. Deze notities zullen worden opgenomen in de uiteindelijke brief. 


Een consultatie kan worden uitgeschreven op twee verschillende manieren:


a. Therapieflow


Hierbij hebt u een vrij veld voor het verslag en een voor de conclusie.

Het is mogelijk om structuur aan te brengen door te werken met een contact-template.


 b. Specialistflow


Hier kan u uw bevindingen noteren aan de hand van een vaste structuur.

 


De andere panels kunnen gemakkelijk worden in- en uitgevouwen tijdens de consultatie. 

In deze stap krijgt u ook nog de mogelijkheid om parameters te registreren en medicatie voor te schrijvenIn het onderdeel 'Opvolging' kan u ten slotte attesten genereren (*), aanvragen indienen (*) of afspraken (*)/herinneringen inplannen.Stap 2: Betreft / Stap 4: Nota